Orientering til forbrugerne 15.12.2017.

Der er funder rester af pesticider i begge boringer, se analyserapporter af 15.12.2017.

Grænseværdien er 0,00
Det er sundheds farlig over 50 MLI. Pr. L. vand for småbørn og 300 MIL. Pr. L. for voksne.

Vi har søgt om dispensation ved Grundvand Vejle om fortsat drift, indtil der foreligger afklaring af en  fremtidig handlingsplan fra bestyrelsen.