* Brug en balje, når der renses grønsager eller vaskes op.
* Finvaskeprogrammet har høj vandstand, i modsætning til strygeletprogrammet, der har lav vandstand.
* Ved kogning af kartofler, grønsager og æg kan der koges i langt mindre vand end traditionen byder.
* Opsamlet vand fra tagrenden kan bruges til havevanding.
* Undlad at vande græsplænen – den skal nok ”overleve” .
* Vand haveblomster og urter med vandkande – helst om aftenen, hvor fordampningen er mindst.
* Vask ikke bil med rindende vand – brug spand og børste.
* Brug sparebrusere og luk for vandet i badet under indsæbning og hårvask.
* Lad ikke vandet løbe, når der børstes tænder.
* Undgå at vandhanen drypper. Når hanen drypper langsomt betyder det et spild på op til 7 m³ om året.
* Et toilet der løber koster rigtig mange penge, faktisk kan det i værste fald koste over 100.000 kr. på et år.