Aflæsning af vandforbrug sker elektronisk. Børkop Vandværk står for den elektroniske aflæsning og opgørelse af vandforbruget.

Vejle Kommune opkræver vandafledningsafgiften og udsender aflæsningskort i juli måned.
Dette aflæsningskort skal brugeren selv udfylde og returnere til Vejle Kommune.
Ejere af lukkede tanksystemer modtager ingen aflæsningskort fra Vejle Kommune, da afledningsafgiften afregnes i forbindelse med tømning.