Om vandværket

Det daglige opsyn med værket varetages af Kurt Erbo Hansen. Ved uregelmæssigheder med vandforsyningen, ledningsnettet m.m. kontaktes Kurt på tlf. nr. 7595 9100 eller 2127 1479.
Du kan også kontakte et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen § 30 har vandværket informationspligt til interessenterne om bl.a. vandkvalitet samt forhold på værket.

Hermed informeres om:
I/S Mørkholt Vandværk, Elkærvej 101, Mørkholt, 7080 Børkop.
Vandværket indvinder vand fra 2 stk. 7-10 m dybe boringer umiddelbart ved værket.
Indvindingstilladelse pr. år. 35.000 m3
Udpumpet mængde i 2015: 22.606 m3
Råvandet iltes og filtreres i åbne filtre, hvor bl.a. mangan og jern fjernes.

Vandets kvalitet analyseres løbende af AGROLAB og er sidst foretaget 23.marts 2015.
Vandet har en god kvalitet og overholder alle kvalitetskravene i bek. nr. 1024 af 31/10/2011.

Der er etableret en nødforsyningsledning til Gårslev Vandværk.

Ledningsnettets og forsyningsområdets udbredelse kan se på http://moerkholt.vandforsyning.net 
Kortet er under stadig tilpasning, men giver god information om ledningsnettet. – Brug det endeligt, man kan ikke ”ødelægge” noget.

Det daglige opsyn med værket varetages af Kurt Erbo Hansen. Ved uregelmæssigheder med vandforsyningen, ledningsnettet m.m. kontaktes Kurt på tlf. nr. 7595 9100 eller 2127 1479.
Du kan også kontakte et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen § 30 har vandværket informationspligt til interessenterne om bl.a. vandkvalitet samt forhold på værket.

Hermed informeres om:
I/S Mørkholt Mandværk, Elkærvej 101, Mørkholt, 7080 Børkop.
Vandværket indvinder vand fra 2 stk. 7-10 m dybe boringer umiddelbart ved værket.
Indvindingstilladelse pr. år. 35.000 m3
Udpumpet mængde i 2015: 22.606 m3
Råvandet iltes og filtreres i åbne filtre, hvor bl.a. mangan og jern fjernes.

Vandets kvalitet analyseres løbende af AGROLAB og er sidst foretaget 23.marts 2015.
Vandet har en god kvalitet og overholder alle kvalitetskravene i bek. nr. 1024 af 31/10/2011.

Der er etableret en nødforsyningsledning til Gårslev Vandværk.

Ledningsnettets og forsyningsområdets udbredelse kan se på http://moerkholt.vandforsyning.net 
Kortet er under stadig tilpasning, men giver god information om ledningsnettet. – Brug det endeligt, man kan ikke ”ødelægge” noget.