Om vandværket

Det daglige opsyn med værket varetages af Kurt Erbo Hansen. Ved uregelmæssigheder med vandforsyningen, ledningsnettet m.m. kontaktes Kurt på tlf. nr. 2127 1479 eller drift@morkholt-vand.dk
Du kan også kontakte et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen § 30 har vandværket informationspligt til interessenterne om bl.a. vandkvalitet samt forhold på værket.

Hermed informeres om:
I/S Mørkholt Vandværk, Elkærvej 101, Mørkholt, 7080 Børkop.

Der er etableret en nødforsyningsledning til Gårslev Vandværk.

Ledningsnettets og forsyningsområdets udbredelse kan se på gaarslevgis.vandnet.dk 
Kortet er under stadig tilpasning, men giver god information om ledningsnettet – Brug det endeligt, du kan ikke ”ødelægge” noget.