I/S Mørkholt vandværk

Takstblad 2019

Godkendt af Vejle Kommune 18.12.2018
Alle prise er excl. statsafgift og moms.   

Driftsbidrag: Excl. moms kr.  Moms kr. I alt kr.
1. Fast bidrag 1.200,00 300 1.500
2. Vandpris pr. m3 5,95 1,49 7,44
3. Over 300 m3  5,00 1,25 6,25
4. Statsafgift pr. m3   6,37 1,59 7,96

Ny tilslutning 25.000,00 kr. + moms 6.250 kr., i alt 21.250 kr.
Kan dog bliver reguleret, hvis udgifterne til ledningsarbejdet for Mørkholt Vandværk er større.

Hvis der ved årsaflæsning er opkrævet for meget a konto, modregnes dette næste års afregning.

Særafgift: Excl. moms kr.  Moms kr. I alt kr.
1. Flyttegebyr 200,00
Ved fraflytning refunderes beløb under 50,00 kr. ikke
50,00 250,00
2. Første rykkergebyr  100,00 Momsfri  
3. Anden rykkergebyr  100,00 Momsfri  
4. Genåbningsgebyr 500,00 + faktiske dokumenterede omkostninger 125,00 625,00
5. Aflæsningsgebyr (udover årsaflæsning) 500,00    

Bestyrelsen
I/S Mørkholt Vandværk